محصولات جدید

  • شرکت ایجاد کاران ایده نو (اکان ) توانسته است بنتونیت با خلوص بسیار بالا تولید نماید که این خلوص بالا باعث چسبندگی فوق العاده ان نسبت به سایر محصولات مشابه است. این بنتونیت تولیدی را می توان به صورت خالص و در صورت نیاز همراه با الکترولیت کنسانتره مصرف نمود این الکترولیت حاوی مواد بازدارنده خوردگی(inhibitor) است که حتی در زمینهای شوره زار نیز باعث کند شدن خوردگی می گردد.

  •  شرکت ایجاد کاران ایده نو (اکان ) پودر رسانا پایه کربن است که حاوی مواد بازدارنده خوردگی و الکترولیت است و این مواد دلیل برتری محصول است. کربن فرآوری شده نوعی کک است که با خلوص بسیار بالا و گوگرد کمتر از ۱ % تولید می شود.

  • شرکت ایجاد کاران ایده نو (اکان )  گریس رسانا عمل باز دارنده خوردگی قسمتهای فلزی سیستم ارت که درمعرض آب و مواد خورنده قرار دارد است.

  •  آیا میدانید در طی دوازده سال عمر شرکت ایجاد کاران ایده نو (آکان) حتی یک بار محصولات این شرکت باعث خسارت نگردیده و سیستمهای زمینی که این شرکت اجرا نموده و یا از محصولات این شرکت استفاده گردیده پس از گذشت چند سال هنوز مانند روز اول دارای کارایی بسیار مناسب است.