شیمی راد

  • سیلندر کاهنده مقاومت زمین حاوی الکترولیت

  • گواهی ثبت اختراع.تاییدیه از سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

شیمی راد الکترودی از جنس لوله ضخیم فولادی با روکش مس اتمایز می باشد که به عنوان جایگزین صفحه ارت استفاده می گردد و در قطرهای ۲ تا ۲۰ اینچ و طول های مختلف ۰٫۸ تا ۶٫۶متر وبه دو حالت ستونی و L شکل تولید می شود و سپس توسط الکترولیت شارژ می گردد.در قطرهای کمتر از ۵ اینچ جهت افزایش سطح تماس الکترود، از پره های فولادی جانبی با پوشش مس اتمایز استفاده می گردد. کاربرد این الکترود در سیستم های ارت با حساسیت بالا و مقاومت ثابت می باشد.