صاعقه گیر

انواع صاعقه گیر های میله ای مارک آکان، در سایزهای رایج عبارتند از:

۱)میله برق گیر تمام مس با روکش نیکل کروم در دو نوع تک شاخه و چهار شاخه همراه با پایه های مخصوص

۲)میله برقگیر تمام استیل در دو نوع تک شاخه و چهار شاخه همراه با پایه مخصوص