TK5-الکترولیت ثبات

  • دارای گواهی ثبت اختراع از اداره مالکیت صنعتی ایران

این الکترولیت ویژه مناطق کوهستانی، سنگلاخی و شنزارها تولید شده است ودر فرمولاسیون آن از مواد ضدخوردگی و برخی مواد معدنی استفاده شده که در اختلاط با آب چندین برابر حجم پیدا کرده و ظرف مدت کوتاهی قوام یافته و منعقد می گردد.

الکترولیت ثبات در لایه های سنگ و شن نفوذ کرده و حفره ها را پر می کند و بدین ترتیب از شسته شدن و هدر رفتن الکترولیت در اثر نفوذ آب و جریان های زیر سطحی ممانعت به عمل می نماید در نتیجه مقاومت سیستم ارت احداث شده را ثابت نگه می دارد.

الکترولیت ثبات در کیسه های ۱۵ کیلویی دو لایه عرضه می شود.