کنسانتره- TK3

الکترولیت ویژه اختلاط با خاک رس

  • دارای گواهی ثبت اختراع از اداره مالکیت صنعتی ایران

  • دارای گواهی ثبت اختراع از سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

  • دارای تاییدیه از متالوژی رازی

کنسانتره الکترولیتی بسیار قوی با پایداری بالاست که توسط متخصصان شرکت آکان به عنوان جایگزینی با صرفه برای شیوه های مرسوم احداث سیستم ارت تولید شده است.این الکترولیت ترکیبی است از نمک های متفاوت فلزات غیر سنگین و پلیمرهای جاذب رطوبت، نانو گرافیت نانو کربن، مواد بازدارنده ی خوردگی.فرمولاسیون حاصله محصولی است که قادر است به آسانی در اختلاط با خاک رس بدون نیاز به بنتونیت و زغال و نمک یا سایر افزودنی های مخرب محیط زیست امکان بهترین شرایط جهت انتقال جریان از الکترود ارت را فراهم آورد.

فرمولاسیون:

۱)مجموعه ای از الکترولیت های فاقد فلزات سنگین و سمی و اسید آزاد

۲)نانو گرافیت و نانو کربن

۳)پلیمرهای نگهدارنده آب و مواد جاذب رطوبت

۴)اکسید بدون آب آهن و هیدروکسید خنثی آهن

۵)مواد بازدارنده خوردگیinhibitor

مزایای کنسانتره:

قیمت بسار مناسب.عدم خوردگی مس.توان جذب و نگهداری رطوبت در دراز مدت.عدم ترک خوردگی در هنگام خشکی.توان انتقال جریان بسیار عالی.پایداری توان انتقال جریان.عدم استفاده از نمک که باعث خوردگی شدید صفحه مسی می گردد.جلوگیری از شسته شدن الکترولیت موجود در خاک توسط باران وآب های زیر سطحی .عدم استفاده از بنتونیت که هنگام خشک شدن و کاهش حجم کاملا ترک خورده و از صفحه جدا می شود. حمل آسان کنسانتره دو پاکت برای یک حلقه چاه ارت .در دسترس بودن عمومی خاک رس در مناطق مختلف.سازگاری کامل این محصول با محیط زیست.